Yönetici Sorumluluk ve Halka Arz Sigortaları

March 29, 2018

 

 

 

 

Günümüzde Türkiye’de gittikçe yaygınlaşan sorumluluk bilinci, profesyonel sorumluluk sigortalarının diğer sigorta branşlarına nazaran önem kazanmasını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Çağatay Sigorta Reasürans Brokerliği, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için özel hazırlanmış çözümler sunmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun getirdiği düzenleme ve yeniliklerle birlikte Yönetici Sorumluluk Sigortalarının önemi artmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 361’de, Yönetici Sorumluluk Sigortalarının kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirilmesinde dikkate alınacağını ve halka açık şirketlerde borsa bülteninde duyurulacağını belirtilmektedir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası ile her türlü gerçek ve iddia edilen kusur ve ihmallerden dolayı yöneticilerden, müdürlerden talep edilebilecek tazminatlar ve dava sürecinde oluşabilecek savunma masrafları kapsam altına alınmaktadır. Sadece bunlarla da sınırlı olmamak üzere soruşturma masrafları, acil durum masrafları, mal varlığı üzerindeki haczin kaldırılması için oluşan masraflar, eş ve yasal varislere açılan davalar ve oluşan savunma masrafları da  Yönetici Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınmaktadır.   

Türkiye’de yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere açılan dava sayısı yıllar itibariyle büyük bir artış göstermektedir. Özellikle resmi mercilerin başlattığı soruşturmalar ve sonrasında açılan davalar sonucu oluşan masraflar gittikçe artmaktadır. Bunun yanı sıra aynı sektörde faaliyet gösteren rakip firmaların yöneticilere açtığı davaları da görmekteyiz. Geçtiğimiz senelerde doğrudan yatırım yapan yabancı firmaların da yatırım yaptıkları şirketin yöneticileri aleyhine kötü yönetimden dolayı dava açtığı da gözlenmektedir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası ile yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin şahsi mal varlıkları korunur, bu bağlamda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticileri görevlerini icra ederken daha rahat karar alabilir ve şirketi daha rahat yönetebilir.

Sigorta Kapsamı:

• Yönetici sorumluluk sigortası, işletmede görevli yöneticilerin ve müdürlerin görevlerini yerine getirirken kasıt söz konusu olmaksızın yapabilecekleri her türlü gerçek veya iddia edilen ihmal, hata, yanlış beyan ve sigortalı kişinin de içinde bulunduğu soruşturmalardan kaynaklanabilecek zararları, savunma masraflarını teminat altına almaktadır. 
• Yöneticilerin, sigortalı şirketin bağlı ortaklık olmayan şirketlerindeki görevlerinden kaynaklanabilecek riskleri teminat altına almaktadır. 
• Yönetici sorumluluk sigortası, şirketin yöneticilerinin uğradığı zararı ödemediği durumlarda yöneticilerin şahsi varlıkları için koruma sağlamaktadır.
• Eğer şirket görevli yöneticilerinin uğradığı zararı karşılıyorsa, yönetici sorumluluk sigortası şirketin tazmin ettiği kadarını şirkete geri öder.
• Yöneticilere yöneltilebilecek her türlü gerçek veya iddia edilen haksız yere işten çıkarma,  terfi ettirmeme, kariyer imkanlarından mahrum bırakma, hatalı performans değerlendirmeleri, her türlü taciz talepleri (tacize müsait bir çalışma ortamını oluşturma iddiaları da dahil), ayrımcılık talepleri ve bir şirketin eski, mevcut veya yeni bir çalışanının istihdamı ile ilgili her türlü hatalı eylem veya ihmalden kaynaklanan tazminat taleplerini teminat altına almaktadır.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

Yönetici Sorumluluk ve Halka Arz Sigortaları

March 29, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© Copyright 2018 Cağatay Sigorta & Broker A.Ş                                                                                                                           Designed By Batuhan Yılmaz