Kurumsal Hizmetlerimiz

Endüstriyel Yangın Sigortaları

Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dahildir. 

Tekne, Yat & Gemi İnşaa Sigortaları

Başlıca aşağıdaki risklere karşı sigortalıdır.

        Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)

        Yangın, yıldırım, infilak

        Deprem, volkanik patlama

        Korsanlık

        Hava taşıtları ile temas

        Yatın veya servis botlarının çalınması

        Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması

        Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)

        Enkaz kaldırma masrafları (Tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)

        Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)

        Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.

Nakliye & Mühendislik Sigortaları

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Enerji Sigortaları

İnşaat ve montaj sigortaları, projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte projeye özgü karşılaşılan ani ve beklenmedik pek çok riske karşı teminat sağlar. Yüksek kapasite, risk mühendisliği çalışmaları ve teknik alt yapımız ile dünyanın birçok ülkesinde yüklenicilerimize etkin hizmet sağlamakta ve geniş hizmet ağımız sayesinde hasarları en kısa zamanda sonuca ulaştırmaktayız.

 

İnşaat/Montaj Sigortaları Teminata Dahil Riskler: 

Doğal Afetler (Deprem, Sel-Seylap, Kar, Çığ, Fırtına) 
Yangın,Yıldırım,İnfilak 
Hırsızlık 
İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, ihmal,v.b.) 
Projenin gerçekleşmesi sırasında İnşaat/Montaj Sigortaları Genel Şartları gereği istisna edilmemiş tüm diğer haller. 

Sorumluluk Sigortaları

YÖNETİCİ SORUMLULUK ve HALKA ARZ SİGORTALARI

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk

Havacılık Sigortaları

Hava Taşıtları Tekne (Gövde) Sigortaları

Hava Taşıtları - Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları

Yolcu Sorumluluk Sigortaları

Yük ve Posta Sorumluluk Sigortası

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları

Pilotlar İçin Lisans Kaybı

Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortaları

Kredi Sigortaları

Bireysel kredi veya kurumsal kredi kullanan müşterilerimizin yaşam kaybı veya tam ve daimi maluliyet durumunda kredi borcunu teminat altına alan, işsiz kalmaları durumunda ise yine teminat kapsamında kredi taksitlerini ödeyen sigortadır.

İnşaat All Risk

Yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.

Banka Sigortaları

Banka Sigortaları; sigortası hisse senedi, tahvil ve bono piyasa işlemleri esnasında aşağıdaki vakalar sonucu mali kayıpları karşılar. 
 

Kötü niyeti ve suistimali,

Hata ve nisyan,

Sahtecilik ve değiştirme,

Bilgisayar suçları,

Please reload

© Copyright 2018 Cağatay Sigorta & Broker A.Ş                                                                                                                           Designed By Batuhan Yılmaz